HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI XÃ CHIỀNG EN
Lượt xem: 10
Ngày 9/11/2023 UBND xã phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh Sơn La, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Chiềng En

    Thực hiện Kế hoạch 103/KH-ĐLS ngày 12/10/2023 của đoàn luật sư tỉnh Sơn La, phối hợp với UBND xã Chiềng En theo kế hoạch 86/KH-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Chiềng En về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn xã Chiềng En năm 2023.

    Mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật. Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội.

anh tin bai

      Hình ảnh đồng chí Đèo Văn Hải – Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Sơn La triển khai Luật hình sự năm 2015, Sửa đổi năm 2017

    Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.                      

anh tin bai

Hình ảnh đồng chí Trần Bích Liên – Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Sơn La triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và chủ trì thảo luận hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tác giả: Lường Văn Cường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 115
  • Tất cả: 29,789