MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Lượt xem: 17427

An sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm, chính sách của Đảng ta. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xác định đây là một lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội từ cấp cơ sở sẽ góp phần ổn định cuộc sống của người dân góp phần thực hiện mục tiêu mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, lao động mất  việc làm ... Trong bối cảnh đó, cùng với tập trung phòng chống dịch và lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, Đảng ủy, UBND xã Chiềng En đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thông qua các hoạt động thiết thực như: Thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, tạo việc làm cho lao động…

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Chiềng En đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trao tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán cho các gia đình chính sách; Thực hiện đúng kế chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sỹ với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Chủ động rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; Lập hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội kịp thời cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội theo quy định. Cấp phát và đổi 52 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cùng với đó, giải quyết việc làm mới cho 210 lao động đạt 68,85% so với kế hoạch năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm đạt 46%…. Qua đó góp phần ổn định xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội. Tuyên truyền, giáo dục cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ý thức tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp. Tăng cường huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của xã trong đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình an sinh xã hội với nhiều cách làm sáng tạo để tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ làm công tác an sinh xã hội.

Hai là, kịp thời triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để ổn định và phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới, hạn chế thất nghiệp, ổn định thu nhập cho người dân. Hỗ trợ cho mọi người tạo được việc làm thông qua chính sách tín dụng ưu đãi, phát triển ngành nghề nông thôn, lập nghiệp ngay trên địa bàn xã và phát huy thế mạnh của địa phương.

Ba là, tập trung tổ chức thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhằm đảm bảo giảm nghèo bền vững.  Ưu tiên vốn tín dụng ưu đãi cho dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tập trung trợ giúp cho hộ cận nghèo để không tái nghèo và mở rộng chính sách hỗ trợ cho hộ cận nghèo về giáo dục, dạy nghề, y tế,… Động viên, giáo dục hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại; giúp họ tổ chức lại cuộc sống, tiết kiệm chi tiêu, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ. Để thực hiện chương trình giảm nghèo có hiệu quả, nhiệm vụ đặt ra là phải điều tra, khảo sát, bình xét theo quy trình chặt chẽ, xác định đúng hộ nghèo, để người nghèo không bị bỏ sót. Kiên quyết không đưa vào danh sách những hộ không thuộc chuẩn nghèo. Đảm bảo công khai, dân chủ, thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng; tổ chức quản lý chặt chẽ đối tượng hộ nghèo, lập danh sách và thường xuyên cập nhật theo dõi biến động hộ, nhân khẩu để điều chỉnh kịp thời…

Bốn là, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người có công, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường các hoạt động trợ giúp và cứu trợ tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân gặp rủi ro. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách đối  với người có công. Hỗ trợ việc làm ổn định cho lao động thuộc gia đình có công, như lập hồ sơ đề xuất cho vay vốn ưu đãi, học nghề miễn phí, giới thiệu việc làm. Quan tâm chăm lo ổn định đời sống các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội. Tổ chức tốt công tác cứu trợ đột xuất khi có thiên tai, hỏa hạn.

Năm là, tích cực vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp; vận động và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ một phần cho đối tượng khó khăn, người có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là đối với nông dân (do thường bị rủi ro trong sản xuất).

Sáu là, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, cấp ủy, chính quyền cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện chính sách trên địa bàn, đảm bảo chính sách phải tới tay người thụ hưởng, không để lãng phí, tiêu cực xảy ra.

Tác giả: Lường Thị Việt Chi - Trường Chính trị tỉnh
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1